หวยเด่น

เลขศาสตร์สากล อิทธิพลของตัวเลขต่อชีวิต

เลขศาสตร์สากล

เลขศาสตร์สากล อิทธิพลของตัวเลขต่อชีวิต กุญแจที่ไขไปสู่ความลึกลับซับซ้อนแห่งชีวิตของแต่ละคนคืออะไร วันนี้ เว็บหวยเด่น จะพาสมาชิกไปหาคำตอบกันครับ ซึ่งนั่นก็คือ ตัวเลขวัน เดือน ปีเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนๆนั้นมากๆ

เลขศาสตร์สากล

เลขศาสตร์สากลหรือ Numerology นั้น เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ปรัชญา และจิตวิทยา ด้วยเหตุผลว่าทุกชีวิตล้วนหมุนไปตามวัฏจักรหรือทิศทางของตัวมันเอง ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกบรรจุไว้ด้วยตัวเลข 1 ถึง 9 และตัวเลขเหล่านั้นสามารถนับค่าได้ไกลเกินกว่าที่จินตนาการของคุณจะไปถึง แต่ไม่ว่าแต่ละตัวนั้นจะบรรจุคาไว้ได้กว้างไกลยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม มันก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าไปค้นหาเจาะลึกถึงแก่นของมัน

อิทธิพลของตัวเลขต่อชีวิต

ความลับของตัวเลขที่สงผลและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเรานั้นมีอยู่ 4 แบบด้วยกันคือ

1.ตัวเลขวันที่เกิด สำหรับคนเกิดวันที่ 1 ถึง 31 สามารถทำนายลักษณะเฉพาะตัว นิสัย อาชีพ ความรัก และเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคน เรียกว่า เลขวันเกิด (Personal Number)

2.ตัวเลข วัน เดือน ปีเกิด (ใช้ ค.ศ.) นำมาบวกเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละคนมีสิ่งต่างๆ ในชีวิตไม่เหมือนกัน ทำนายอนาคตและเหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิต รวามถึงการเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผุ้คนรอบข้าง เรียกว่า เลขวัญญาณ (Soul Number)

3.ตัวเลขอักษร หมายถึง ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชื่อ นามสกุล ของแต่ละบุคคลนำมาบวกกันเพื่อให้ได้เลขดีที่ส่งเสริมชะตาในด้านต่างๆ หรือแก้ไขดวงชะตาที่ไม่ดีในช่วงอายุให้ดีขึ้น เรียกว่า Namerology

4.เลขปีเกิด เป็นการนำเฉพาะเลขปีเกิดมาบวกกัน จะต้องใข้เลข ค.ศ เท่านั้น ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราในด้าานรอบช่วงอายุที่ดีหรือร้าย เรียกว่า Personal Year

แต่ทว่าการทำนายชีวิตด้วยเลขศาสตร์แต่ละแบบนั้นมีความแม่นยำเพียง 90 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หากจะให้ละเอียดแม่นยำมากขึ้นในการทำนายต้องศึกษาศาสตร์แห่งตัวเลขท้้ง 4 แบบเพื่อความหมายที่แน่นอนชัดเจนและสามารถคำนวณดวงชะตาในแต่ละปีว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิต รวมไปถึงสามารถให้รายละเอียดได้ว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นดีและส่งเสริมดวงชะตาของเราหรือไม่ อย่างไร

เลขศาสตร์สามารถบอกอะไรแก่เราได้บ้าง

 • บอกบุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคล
 • บอกถึงดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการงาน ความเหมาะสมของอาชีพ
 • บอกถึงดวงที่สมพงศ์และไม่สมพงศ์ของคุณและคนรัก
 • บอกถึงดวงที่เหมาะสมหรือขัดแย้งกันของคนที่จะเป็นหุ้นส่วนหรือลงทุนทำ ธุรกิจร่วมกัน
 • คำนวณหาวันที่ที่ถือเป็นฤกษ์ดี วันออกรถ ขึ้นบ้านใหม่
 • จะได้ทราบถึงโชคลาภและความสำเร็จ
 • บอกให้เราทราบถึง สี อัญมณี ที่ส่งเสริมดวงชะตา
 • เลขมิตรและเลขศัตรูของคุณจะเป็นเลขใดบ้าง
 • สุขภาพเรื่องใดที่ต้องระวัง
 • เลือกชื่อตัว ชื่อร้านค้า ชื่อบริษัท หรือชื่ออื่นๆ ที่จะสมพงศ์กับดวงชะตาได้
 • อิทธิพลและความเชื่อที่จะส่งเสริมเรื่องเงินทองเป็นอย่างไร
 • รายละเอียดของดวงชะตาในแต่ละปี และช่วงอายุใดจะมีดวงดี-ร้าย ประการใดให้ต้องระวัง
เลขศาสตร์สากล

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เลขศาสตร์สากล อิทธิพลของตัวเลขต่อชีวิต ที่ทาง เว็บหวยเด่น นำมาฝากสมาชิกทุกท่านในวันนี้ ขอเพียงคุณมีความเชื่อ ความสนใจรู้ และความตั้งใจจริง คุณก้จะได้ไปถึงขั้นต้นของการเรียนรู้ และมีพื้นฐานที่ดีต่อศาสตร์แห่งตัวเลขเหล่านี้ วันนี้ เว็บหวยเด่น ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้านะครับ

ที่มา : เว็บหวยสด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest