หวยเด่น

คาถาขอโชคลาภประจำวัน

คาถาขอโชคลาภประจำวัน

คาถาขอโชคลาภประจำวัน สำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องการสวดมนต์ ขอพรจากสิ่งที่ตนเองเคารพนับถืออยู่นั้น คงมีบทสวดมนต์ที่สวดเพื่อขอพรเป็นประจำอยู่แล้ว วันนี้ เว็บหวยเด่น นำคาถา บทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการขอโชคลาภโดยเฉพาะ มาฝากสามาชิกทุกท่านค่ะ

สำหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยส่วนใหญ่จะสวดมนต์เป็นกันทุกท่าน ประกอบกับเรื่องของความเชื่อ โชคลาภ การดูดวงอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน การสวดมนต์ขอพรจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำกัน เรื่องที่คนส่วนใหญ่ขอพรกันมากที่สุด คือเรื่องเงินทองหรือโชคลาภ

คาถาขอโชคลาภประจำวัน

เสี่ยงโชคในวันอาทิตย์ : สิมพะลี จะมหานานัง สัพพะลาภัง ภะวิสสติ เถรัสสา นุภาเวนะ สะทาโหน์ติ ปิยังมะมะ สวดทั้งหมด 6 จบ

เสี่ยงโชคในวันจันทร์ : ยังยังปุริโสวา อิตถึวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสานุ ภาเวนะ สาทาโหน์ติปิยังมะมะ สวดทั้งหมด 15 จบ

เสี่ยงโชคในวันอังคาร : สิมพะลีจะมหาเถโร โสระโหปัจจยาทิม์หิ ไชยะลาโภ มหาลาโก สัพพะลาภา ภวันตุ สัพพะทา สวดทั้งหมด 8 จบ

เสี่ยงโชคในวันพุธ : ทัตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ กะระตุเม เยสะรันติ นิรันตะรัง สัพพะสุชาวะหา สวดทั้งหมด 17 จบ

เสี่ยงโชคในวันพฤหัสบดี : สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต สระโหปัจจะ ยาทิม์หิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา สวดทั้งหมด 19 จบ

เสี่ยงโชคในวันศุกร์ : สิมพะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต สระโหปัจจะยาทิม์หิ มหาลาภังกะโรน์ตุเม ลาเภนะ อุตตโม โหติ สัพพะลาภา ภวันตุ สัพพะทา สวดทั้งหมด 21 จบ

เสี่ยงโชคในวันเสาร์ : สิมพะลีจะมหาเถโร เทวะตานระปูชิโต สระโหปัจจะยาทิม์หิ มหาลาภังกะโรน์ตุเม ลาเภนะ อุตตะโม โหหิ สัพพะลาภา ภวันตุ สัพพทา สวดทั้งหมด 10 จบ

คาถามหาเศรษฐี

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว (สวดทั้งหมด 3 จบ)

มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม (สวดทั้งหมด 3 จบ)

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ (สวดทั้งหมด 3 จบ)

พระคาถามหาเศรษฐี (พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ ( สวด 3 จบ )

กราบอัตตะทัตถัง ปะรัตเถนะพะหุนาปิ

นะหาปะเยอัตตะทัตถะ มะภิญญายะสะทัตถะ ปะสุโตสิยา

คาถาขอโชคลาภประจำวัน

คาถาเจริญโภคทรัพย์

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง

มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา

สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา

วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

เป็นย่างไรบ้างคะ สำหรับบทสวดมนต์ คาถาขอโชคลาภประจำวัน และบทสวดมนต์ที่ช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภ ที่ทาง เว็บหวยเด่น นำมาฝากในวันนี้ การสวดมนต์จะทำให้จิตใจสงบสุข มีสมาธิมากขึ้น แม้เรื่องความเชื่อ โชคลาภจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล แต่หากไม่ได้ส่งผลเสียอะไร ก็สามารถปฏิบัติตามได้ แม้เงินทองจะเป็นของนอกกาย แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเงินทองเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ดังนั้นไม่ว่าการเสี่ยงโชค หรือการลงทุนต่างย่อมมีความเสี่ยง อย่าลืมประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะ วันนี้ เว็บหวยเด่น ขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ที่มา: เว็บหวยสด , หวยสด , เว็บแทงหวย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest