หวยเด่น

เทศกาลนวราตรี

เทศกาลนวราตรี

เทศกาลนวราตรี เข้าสู่เดือนตุลาคมด้วยความมงคลกับ เทศกาลนวราตรี สามาชิกหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อเทศกาลนี้ แต่หากบอกว่าเป็นงานประเพณีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขก ทุกท่านคงเคยได้ยินเป็นแน่ วันนี้ เว็บหวยเด่น นำข้อมูล ประวัติความเป็นมา การประกอบพิธีของเทศกาลนวราตรี มาฝากสมาชิกทุกท่านค่ะ

เทศกาลนวราตรี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดทั้งหมด 9 วัน 9 คืน เป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์ ฮินดูซึ่งอยู่คู่กับชาวพุทธมาอย่างยาวนาน

นวราตรี มาจากคำว่า “นว” เก้า รวมกับ “ราตรี” กลางคืน แปลว่า “เก้าคืน” ซึ่งหมายถึง การจัดงานบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี ทั้งเก้าปาง ในเวลาเก้าคืนติดต่อกัน มีการจัดสองครั้งต่อปีในช่วงต้นฤดูร้อนและฤดูหนาวตามปฏิทินฮินดูตามโบสถ์หรือวัดฮินดูทั่วประเทศ แต่สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทยย่อมหนีไม่พ้นวัดแขก สีลม วัดศักด์สิทธิ์แห่งพระแม่อุมาเทวี ซึ่งมีอายุ 100 กว่าปี

พระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า พระแม่อุมา เป็นพระมเหสีของพระอิศวร หรือ พระศิวะ ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมาจะ เป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชาและขอพร โดยในศาสนาพราหมณ์ฮินดู นิกายศักติมีความเคารพนับถือเทพสตรีผู้เป็นแม่เป็นเทพเคารพบูชาที่สูงสุด

พิธีนวราตรี เป็นการบูชาเทพสตรีผู้เป็นองค์หลัก โดยสามวันแรกจะเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาทุรคา เทวีแห่งความเข้มแข็ง และพลังอำนาจในการปราบอธรรม พิธีวันที่สี่ถึงวันที่หก จะเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ พิธีในวันที่เจ็ดถึงเก้า จะเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่ศรีมหาสรัสวดี เทวีแห่งศิลปะ และวิทยาการ และในวันวิชัยทัสมิ หรือวันแห่งชัยชนะ เป็นวันที่องค์พระแม่ปราบอสูรที่มีชื่อว่า มหิงสาอสุรได้สำเร็จ ในวันที่ 10 นี้เอง จึงเป็นวันที่ศาสนิกในศาสนาฮินดูนิกายศักติ จะเฉลิมฉลองวันที่นำความสงบและความสันติกลับมาสู่มวลมนุษย์อีกครั้ง

นอกจากพระแม่อุมาแล้ว ยังมีการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆ เช่น พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี พระพิฆเนศ เป็นต้น ผู้ร่วมงานมักแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือคลุมผ้าส่าหรีตามแบบอินเดีย จัดเตรียมดอกไม้สีเหลืองหรือสีแดง เช่น ดาวเรือง กุหลาบ เพื่อนำไปบูชาเทวรูปที่จัดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของงาน พร้อมท่องบทบูชาพระแม่เพื่อขอพร มีการทำ “พิธีทุบมะพร้าว” โดยการปามะพร้าวลงบนพื้นให้แตกละเอียด เนื่องจากเชื่อว่า มะพร้าวเป็นผลไม้ของพระเจ้าที่มีความสะอาด ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ การทำลายมะพร้าวต่อหน้าเทวรูป จึงเปรียบได้กับการละทิ้งอัตตาตนเอง พร้อมถวายกายและใจเป็นของพระองค์สืบไป

ในประเทศอินเดียมีการเฉลิมฉลองเทศกาลนวราตรีทั่วทั้งประเทศ แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค นอกจากการบูชาเทวีแล้วชาวฮินดูยังฉลองด้วยการเต้นดันดิยาราส หรือรำกระทบไม้ โดยถือไม้สั้นๆ คนละคู่ ตีกระทบกันเป็นวง วนไปวนมา ซึ่งการเต้นนี้ก็อาจแตกต่างกันไปตามความนิยมในแต่ละที่

ส่วนในประเทศไทยจะมีการจัดขบวนแห่ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากวัดเวลา 19.30 น. ทุกๆ ปี มีทั้งหมด 8 ขบวน ได้แก่

 • ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
 • ขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมาร
 • ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลี
 • ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
 • ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
 • ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
 • ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
 • ขบวนราชรถองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมีและพระแม่มหาสรัสวดี

ถาดบูชาประกอบไปด้วย กล้วย มะพร้าว ใบพลู หมากแห้ง การบูร  ผลไม้อื่นๆ ตามกำลังศรัทธาและพวงมาลัย

ตลอดเส้นทางถนนสีลมมีผู้ที่เคารพบูชาองค์เทพต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น และพร้อมใจกันประดับตกแต่งโต๊ะบูชาอย่างสวยงาม มีการจัดตั้งโต๊ะบูชาตลอดเส้นทางไปจนถึงถนนสาทรเพื่อรอรับขบวนองค์พระแม่และเทพเทวรูปตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

เส้นทางจราจรตามเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ดังนี้

 • ถนนสีลม ตั้งแต่แยกนรารมย์ หน้าบริษัท การบินไทย จำกัด ถึงแยกสุรศักดิ์ หน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินน์
 • ถนนนราธิวาส ตั้งแต่แยกนรินธร หน้าอาคารสาทร สแควร์ ถึงแยกนรารมย์ หน้าบริษัท การบินไทย จำกัด
 • ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกสาทร หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า (สาทร) ถึงแยกนรินธร หน้าอาคาร สาทร สแควร์
 • ถนนสุรศักดิ์ ตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ หน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถึงแยกสาทร หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า (สาทร)

สำเป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับเทศกาลนวราตรี ที่ทาง เว็บหวยเด่น นำมาฝากสมาชิกทุกท่านในวันนี้ บูชาพระแม่อุมาที่กำลังจะมาถึงนี้ ในช่วงขบวนแห่จะมีการปิดถนน ดังนั้น สมาชิกทุกท่านอย่าลืมวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ หรือหากท่านใดต้องการจะเข้าร่วมชมพิธีก็สามารถเตรียมของบูชาได้ตามบทความนี้ได้เลยค่ะ หากมีเวลาว่างควรค่าเป็ยอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะ วันนี้ เว็บหวยเด่น ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ที่มา: เว็บหวยสด , หวยสด , เว็บแทงหวย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest